Základem socioniky jsou práce C. G. Junga, který před 100 lety svým brilantním přístupem dokázal v lidské psychice objevit její základní mechanismy.
Jungovým hlavním přínosem bylo popsání čtyř základních protikladů v lidské psychice:Socionika

Socionika objevuje u člověka jeho silné stránky, ve kterých vyniká, a zároveň ho upozorní, kterým oblastem by se měl vyhnout a delegovat je.

Tato nauka je využitelná ve všech oblastech života, např. v personalistice při hledání vhodného zaměstnance, u výběru vhodného povolání, při hledání silných stránek člověka, v utváření pracovních týmů a kolektivů. V partnerství a v rodině zlepšuje mezilidské vztahy a snaží se rozvíjet talenty u dětí.

Socionika


“Tím, že člověk pochopí přirozenost sebe sama, ostatních a vztahovou interakci, porozumí lépe světu. Nebude si vytvářet nepravdivé domněnky o jiných lidech, předejde zbytečným nedorozuměním. Bude hledat zaměstnání, které pro něj není vyčerpávající, ale baví ho. Pracovní týmy založí na silných stránkách jedinců, čímž se stanou nejen maximálně efektivní, ale budou i příjemným prostředím.”

Více informací o socionice

Proč je dobré znát principy socioniky? Socionika
Protože znát sama sebe, svoje možnosti a talenty, je v dnešním světě velmi důležité. Věnovat energii a čas činnostem, ve kterých se dokážeme stát mistry, je klíčem k úspěchu. Socionika nám umožňuje naše nejsilnější vlastnosti rozpoznat a rozvíjet a tím se realizovat v oblastech, které jsou pro nás přirozené. Díky tomu získáváme větší sebedůvěru a zároveň se učíme přenechávat jiné činnosti těm, kteří je zvládnou „levou zadní”.

Každý den se setkáváme s mnoha lidmi. Jsme rozdílné povahy, a proto mezi námi vznikají různé reakce. Orientovat se v druhých lidech se stává stále důležitější.
Co Vás v socionice může překvapit? Socionika
Princip duálnosti

Specifikou socioniky je jev duálnosti, který vysvětluje naši přirozenost hledat k sobě člověka, který nám pomůže s oblastmi, které jsou pro nás hůře zvladatelné. Dva naprosto rozdílné světy, které se za určitých podmínek výborně doplňují. Jedná se o jeden z 16 vztahů, který můžeme prožívat.

Bolestivé místo naší psychiky

V socionice se potkáváme se zajímavými jevy naší psychiky. Mezi ně patří například bolestivé místo, které reaguje podobně jako slabé srdce, které je třeba šetřit. Každý člověk nějaké má a v popisu psychiky typu tzv. modelu A ho můžeme přesně specifikovat. Výběr profese z bolestivého místa se nedoporučuje. Člověk zažívá neustálý stres a neuspokojení, přitom s maximálním vypětím sil.

Naše mistrovství

Za zmínku stojí naopak nejsilnější místo, neboli hlavní, které dokáže absorbovat obrovské množství dovedností a je možné se v něm neustále rozvíjet. Když se realizujeme skrze naše hlavní místo, přichází pocit uspokojení. Tehdy vnímáme, že realizujeme svůj osobní rozvoj a přispíváme tím společnosti. Druhů hlavních míst je několik a je obdivuhodné, s jakou přesností pracují. Díky nim můžeme v člověku číst jako v knize.

Synergie v kolektivu

V neposlední řadě se socionika uplatňuje při tvoření pracovních týmů, kdy se využívají znalosti tzv. kvader, neboli seskupení blízkých typů. Jde o spolupráci mezi lidmi, kteří spolu tvoří silný tým a vzájemně se doplňují lépe, než když pracuje každý zvlášť. Vzniká spolupráce, která je založena na pevných základech, a dané úkoly tým řeší mnohem rychleji a efektivněji.
 
Kde socioniku použít

V čem můžeme pomoci:

- objevení vlastních přirozených silných a slabých stránek a zařazení v životě

- správný výběr povolání

- nalezení vhodného zaměstnance

- porozumění vztahům v rodině

- zlepšení a pochopení partnerských vztahů

- vytvoření optimálního pracovního týmu

- zjištění vrozeného talentu u dětíChci vědět více... Socionika
Základním kamenem socioniky je přijetí sebe sama a rozvoj vrozeného talentu. Pomáhá nám v růstu našich silných stránek a dává oporu našich stránek slabých díky přítomnosti druhých, kteří je mají naopak silné. Společnost od nás očekává dokonalost ve všem. Kvůli tomu ale nemůžeme plně projevit náš talent, což každodenní realita neustále potvrzuje.
Chci vědět ještě více... Socionika
Respekt a spolupráce s okolím je dalším stupněm sebepoznání. Učíme se rozpoznat typy druhých lidí a respektovat jejich vidění světa. Jakmile pochopíme, že ostatní vnímají svět jinak, přijímáme tuto rozdílnost a jsme přístupní spolupráci.
Chci vědět ještě mnohem více... Socionika
Mezitypové vztahy pracují s tím, jaké reakce se dají mezi jednotlivými typy předvídat. Součástí našeho života ve společnosti je, že jsme k někomu přitahováni a jiného nemůžeme vystát. Přínos mezitypových vztahů do partnerského soužití spočívá ve vzájemné toleranci a respektu rozdílných povah a postojů. Zároveň jeden druhému nabízíme oporu, protože se se svými silnými stránkami doplňujeme a podporujeme.
Opravdu mi to ještě nestačí... Socionika
Použití v personalistice je další oblast, kde znalost osobnostního typu pomáhá úspěšně zapojit člověka do společnosti. Úspěšní lidé dělají především to, co je baví a co jim přirozeně jde. Nevěnují pozornost svým nedostatkům. Jakmile znají svoje talenty, už se nehlásí na místa, která by je nerozvíjela.
Řekněte mi všechno co víte... Socionika
Jedno z nejvíce uplatnitelných odvětví, kde se socionika používá, je vytváření pracovních týmů. Experti na budování týmů zde jasně vidí, jakou výhodu mohou díky socionice získat. Lidé se vždy spojovali do týmů, které přinášely větší užitek a přínos všem. Tento proces jde řídit a umožnit mu ještě větší efektivitu. Socionika popisuje, které typy osobností spolu v pracovní oblasti fungují perfektně a které je naopak třeba využít pro jinou činnost. Správný tým dokáže pojmout celé spektrum dovedností, které od něho situace vyžaduje. Při tvoření pracovních týmů se využívají dovednosti tzv. kvader, neboli seskupení blízkých typů. Jde o spolupráci mezi lidmi, kteří spolu tvoří silný tým a vzájemně se doplňují lépe, než pokud pracuje každý zvlášť. Vzniká spolupráce, která je založena na pevných základech a úkoly řeší mnohem rychleji a efektivněji.
Ještě další informace ??? Socionika
 
Historie

Základy socioniky velice kvalitně popsal už před 100 lety C. G. Jung v knize Psychologické typy (1921). Podstatou této práce byl velmi přesný rozbor lidské psychiky, který dokázal, že lidské povahy jsou naprosto rozdílné a naší přirozeností je být vysoce specializovaným expertem v jedné z 16 oblastí přijímané reality.

Socionika


Od zveřejnění Jungových objevů ušla socionika velký kus cesty. Její zakladatelka Aušra Augustinavičiūtė, litevská ekonomka a pedagožka, dokázala díky dobrému základu odhalit přesné rozložení všech bodů v psychice člověka. Díky ní můžeme přijmout své vrozené „achillovi paty“ nebo pracovat na zlepšení svých nejsilnějších talentů, které mají obrovský potenciál a neomezený růst. Aušra důkladně prozkoumala to, čeho se začali ve svých pracích dotýkat Sigmund Freud a pokračovatel C. G. Jung. Dalším jejím neocenitelným vkladem bylo formulování popisu mezitypových vztahů, které přispěly k porozumění jevu duálnosti (psychickému doplnění) a seskupování lidí do kvader, kdy jsou si její členové blízcí svými postoji a chováním.

V Americe byla Jungova typologie rozpracována do známého testu MBTI (Mayers Brics Typologi Identifikacion), který v období války vytvořila Isabella Mayers Brigs a její matka Katerine Brigs. Rozdíl, oproti socionice, je v určování typů osobností pomocí testů a více popisná úroveň dané problematiky.

 
Kdy socionika nepomáhá

Socionická konzultace není konzultace v psychoterapeutické poradně nebo ordinaci psychologa. Socionika vám může pomoci pochopit vnímání světa ostatních lidí a vnímání sebe sama. Neřeší traumata, problémy z dětství, vyrovnání se se ztrátou bližního, závislosti atd.. Konzultace probíhají jako přátelský rozhovor, kde odborníka zajímá každodenní život, vaše povolání nebo jak vidíte svět kolem vás. Pokud máte hlubší problém psychologického charakteru, doporučujeme vám vyhledat odbornou poradnu s vysokoškolsky vzdělaným odborníkem v této oblasti.

Čím se nezabýváme:

– deprese, úzkosti, depresivní stavy, nepřiměřené strachy, osamělost, chorobná žárlivost
- pochybnosti o smyslu života
- dlouhodobý stres, rozvod, rozchod, ztráta zaměstnání, vážná onemocnění, úmrtí blízké osoby
- závislosti
- traumata – zneužívání, znásilnění
- nejistota, tréma, nízké sebevědomí, sebepoškozování, poruchy příjmu potravy
- duševní a fyzické onemocnění

 
Časté otázky

Co si mám vzít s sebou na seminář?
Nepotřebujete s sebou nic jiného než psací potřeby. Vše důležité, včetně lehkého občerstvení, dostanete na místě.

Co potřebuji k zjištění typu osobnosti?
Nepotřebujeme znát datum vašeho narození ani žádné další podobné informace. Podstatné je, abyste se cítili příjemně a měli touhu poznat sami sebe více do hloubky.

Kde socionika vznikla?
Vyšla z práce C. G. Junga a vznikla v 70. letech v Litvě.

Kdo bude zjišťovat typ mé osobnosti?
Zjišťovat váš typ bude lektor, který velmi dobře zná své silné stránky a dokáže je díky tomu rozpoznat i u druhého člověka. Lektor prošel všemi školeními a má množství osobních zkušeností se socionikou v praxi.

Je možné udělat i zjištění typu po Skypu?
Ano je. Konkrétní termíny najdete v sekci Rezervace Konzultace a jsou označené slovem Online.

Je možné provést konzultaci i v angličtině?
Prozatím může proběhnout zjištění typu pouze v češtině a ruštině. Připravujeme však i anglicky mluvící lektory.

Není socionika škatulkování?
Představte si les plný dubů a zkuste najít dva zcela totožné stromy. Každý z nich je jiný, přesto o všech řekneme, že jsou to duby. Každý člověk je originální. Zařazení k určitému typu však ukazuje předpoklady v jeho psychice a vytahuje na povrch jeho silné stránky a talenty. Tedy oblasti, ve kterých může dosáhnout skutečného mistrovství.

Existuje 17. socionický typ?
Neexistuje. Často se na tuto otázku ptají lidé, kteří si nejsou jistí svým zařazením v některé z krajností. Proto doporučujeme osobní konzultaci s lektorem, který vám pomůže zjistit váš socionický typ. .

Jak dlouho trvá, než se naučím zjistit přesný typ u lidí?
Opakování je matka moudrosti a trénink dělá mistra. Záleží na tom, jak rychle budete nabírat zkušenosti a jak hluboký je váš zájem o socioniku. Důležité je také nenechat se oklamat maskou druhých lidí a umět jít do hloubky jejich odpovědí.

Proč školíte ve dvou lektorech, kteří jsou v duálním páru?
Tento vztah je úplným psychologickým doplněním. Jeví se také nejoptimálněji pro životní zabezpečení osobnosti. Není potřeba se přizpůsobovat jeden druhému. Komunikuje-li člověk s tzv. duálem, může lehce zůstat sám sebou. To nám umožňuje podat informace všem typům lidí v publiku přímo od člověka, který má danou krajnost silně zastoupenou.

Co ovlivňuje správnost zjištění typu, když nepoužíváte testy?
Vlivů v našem životě je mnoho. Jsou to výchova, práce, partner, těžká životní situace a mnoho dalších okolností, které nás ovlivňují. V testu můžete zareagovat každý den trochu jinak, podle toho, jak se zrovna cítíte. Při osobní konzultaci se po chvíli stanete sami sebou a lektor jasně vidí vaše talenty a schopnosti.

Jakým lidem bychom se měli vyhýbat?
I přesto, že jsou v socionice přesně popsány vztahy, které mezi lidmi vznikají, není třeba se vzdávat žádného vztahu. I konfliktní vztah má důležitou roli v životě člověka. Je třeba je umět využít, což je jedním z cílů socioniky.

 
Tabulka typů

Kontakt

Potřebujete se na něco zeptat nebo s něčím poradit?
Se vším Vám rády pomůžeme.
Glogovská Monika
Másilková Marie

Konzultace, semináře, firmy

Monika Glogovská
+420 724 952 194
glogovska.monika@socionika.cz

Účetnictví, knihy, podpora školení

Marie Másilková
+420 775 672 799
masilkova.marie@socionika.cz

Borůvková 20
Brno-Medlánky

Partneři

Scocionika
Scocionika

Podporujeme

Spolupracujeme

Scocionika
Scocionika
TYTO STRÁNKY MÁ NA SVĚDOMÍ:

Socionika consulting s.r.o.
Věžnička 33
58813 Polná
IČO: 08627444
DIČ: CZ08627444
Jsme plátci DPH.
tel.: (+420) 775 672 799
email: masilkova.marie@socionika.cz
zapsaná v obchodním rejstříku,
spisová značka C 114373 vedená u Krajského soudu v Brně

OBCHODNÍ PODMÍNKY
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ