Využitelnost pro firmy

Personál firmy je jedním ze základních zdrojů, které ovlivňují to, jestli se dosáhne strategický cíl zaměstnavatele. Každý šéf chce pochopitelně, protože si to žádají okolnosti, vidět ve svém zaměstnanci univerzální bytost, která je schopná všeho.


Naučíme Vás, jak rozeznat, kdo
"dává mléko a kdo snáší vejce."

- Navýšení efektivity práce Vašich zaměstnanců
zaměstnanec začne pracovat na silných stránkách a nadřízený snáze chápe, komu jakou práci zadat

- Přemístění nebo odstranění slabých článků z firmy
zbavení se nákladů, které nepřinášejí zisky či nevyužití jejich potenciálů, které by zisky mohly přinášet

- Zdokonalení obchodních dovedností a zlepšení vztahu s pracovními partnery
porozumění potřeb klientů, obchodních partnerů a rychlejší orientace v rozdílnosti způsobů komunikace lidí v jejich okolí

- Zlepšení atmosféry ve vnitřním týmu v prostředí firmy
budou rozumět a snáze respektovat chování a jednání kolegů a navýší se tím tolerance uvnitř kolektivu

- Zvyšování loajality zaměstnanců
ukazuje se, že finance jsou jedním z posledních motivačních nástrojů dnešních dnů. V okamžiku, kdy člověk pracuje na svých silných stránkách:

1 - Pracovník je spokojen s prací, kterou dělá
2 - Snaží se o zvýšení kvalifikace
3 - Má zájem o práci v této firmě

- Řízené tvoření pracovních týmů
jde o spolupráci mezi lidmi, kteří spolu tvoří silný tým a vzájemně se doplňují lépe, než když pracuje každý zvlášť. Vzniká spolupráce, která je založena na pevných základech a dané úkoly jsou řešeny mnohem rychleji a efektivněji.

- Pomoc v personalistice při hledání nových zaměstnanců
optimální výběr jedinců, kteří se stanou dlouhodobým aktivem a přínosem ve firmě (50-60% přijatých lidí práci brzy opouští a tím se zvyšují náklady).

„Když budu chtít, aby se generál změnil v mořského racka, a ten nesplní můj rozkaz, nebude to jeho vina, ale moje.“ Král z knihy Antoiana de Saint-Exuperyho.

Od každého se má žádat to, čeho je schopen.

Semináře

Možnost výběru ze tří oblastí zacílení seminářů

Socionika Obchodní dovednosti

Jakým způsobem podávat informace rozdílným charakterovým povahám (klientům, podřízeným), zvýšení efektivity prodeje.
Socionika Efektivní komunikace uvnitř firmy Dobrá atmosféra a příjemné pracovní vztahy – jak jich dosáhnout tolerancí, respektem k jinému úhlu pohledu a vzájemným doplněním. Zvýšení efektivity společné práce je díky tomu mnohem rychlejší.
Socionika Management vedoucích pracovníků seminář ušitý opravdu na míru vedoucím pracovníkům o řízení týmu.
Základy sebepoznání

Úvodní seminář vám prozradí čtyři protiklady lidského vnímání, kdy nejznámější je introverze a extroverze. 

Porozumíte tomu, proč někdy týmová chemie funguje perfektně a jindy se mezi sebou nedokážete dohodnout. Proč někdy lidé nerozumí tomu, co říkáte. Jaký je váš přirozený spojenec a kdo konfliktér.

Začnete se orientovat ve způsobu komunikace ostatních lidí a budete lépe rozdávat úkoly jedincům, jejichž vrozené talenty dokážou úkoly perfektně zpracovat. Díky respektu k podstatě svých lidí si získáváte i jejich loajalitu, protože jim umožňujete trvalé a dlouhodobé zlepšení. 

Budete se umět vyznat v ostatních lidech a to vám umožní neinvestovat negativní energii a nekrmit vlastní naštvanost ve vypjatých situacích, kdy nechápete, proč druhá strana udělala to a to. Naopak začnete hledat cesty, jak danou situaci rychle
a efektivně vyřešit k oboustranné spokojenosti a vzájemnému pochopení.

Základní informace o semináři:

 • doba trvání úvodního semináře je 7 hodin
 • seminář vedou dva charakterově se doplňující lektoři
 • cena za seminář obsahuje maximální počet účastníků do 15 lidí 

Cena uvedena bez DPH.

Zjistit více
Cenová nabídka 29 900,-
Ing. Ludmila Hrachovinová, Vedoucí ekonomického odboru Krajského úřadu Jihomoravského kraje
„Socionika mi pomohla k lepšímu poznání...
zobrazit více
Architektura pro manažery
Navazující seminář je určen pro management, který chce poznat, kde má každý člen kolektivu potenciál přinést největší užitek celému týmu. Seminář Vám prozradí osm naprosto přesných bodů lidské psychiky, které ovlivňují každodenní život a díky nimž dokážete v člověku číst jako v knize. Dozvíte se, kde má člověk od přírody silné a slabé místo, jakým situacím se v pracovních a osobních vztazích máte vyhýbat, co nám způsobuje dětskou radost a nejvíc nás tak v práci motivuje, co je naše psychická obrana a které úkoly našim kolegům, podřízeným vůbec nezadávat.

Podmínkou účastnění je individuální otypování a absolvování základního semináře.
- doba trvání úvodního semináře – 7 hodin
- seminář vede duální, maximálně se doplňující pár – dva lektoři
- maximální počet účastníků je 15

Cena uvedena bez DPH.
Zjistit více
Cenová nabídka 29 900,-
Kmenové vůdcovství - Tribal leadership
Lidé se seskupují nejem do pevných struktur firem a týmů, ale zároveň se nevědomě spojují do tzv. kmenů, které mají podobné hodnoty a odráží jejich kulturu a pracovní nastavení. Na semináři si představíme všech 5 stupňů kmenové dynamiky - od těch nejnižších až po ty nejsložitější, které chceme zažívat.  
  
Kmen = společenství maximálně 150 lidí, kteří když se na ulici potkají, mají si co říct. Kmeny jsou lidskou přirozeností. Efektivitu kmene určuje jeho kultura. Kmenové vůdcovství se zaměřuje na SLOVA, které lidé používají a TYPY VZTAHŮ, které vytvářejí.
 
Efektivní strategie a stupeň kultury v organizaci musí jít ruku v ruce. Jedno bez druhého se neobejde. V praxi lepší část v dlouhodobém horizontu degraduje na úroveň té horší. 
 
Cílem semináře je zažít si emociálně a informativně čtvrtou úroveň kmenového vůdcovství a vnímat jejich výhody do společné práce a týmu.     

- doba trvání úvodního semináře – 7 hodin
- seminář vede duální, maximálně se doplňující pár – dva lektoři 
- maximální počet účastníků je 15   

Cena uvedena bez DPH.

V ceně nejsou zahrnuty prostory pro uskutečnění semináře a občerstvení.

Zjistit více
Cenová nabídka 29 900,-
Konzultace
Zjištění typu charakterových vlastností
Neopíráme se o testy – zjištění charakterového typu probíhá metodou rozhovoru. V písemném testu se člověk často stylizuje a tak nemusí být výsledek správný. Zodpovědnost při takovémto způsobu typování je přenesena z testu na lektora a klienta. Konzultace je individuální a trvá 1,5 hodiny.

Zjištěním typu posílíte své lidi v oblastech, kde vynikají a mají přirozené talenty. Využijete silné stránky vašich lidí k efektivnímu a účinnému pracovnímu výkonu. Každý socionický typ vyniká v jiné oblasti.
Cenová nabídka bez semináře:
- zjíštění typu - 3 190,- / osoba
 
Cenová nabídka po uskutečnění semináře:
- zjíštění typu - 2 890,- / osoba
 
 
Ceny uvedeny bez DPH.

Výstup z konzultace je možný předat buď účastníkovi, nebo vedoucímu pracovníkovi. 
 
 
Zjistit více
Rozvoj týmu
Lidé se vždy spojovali do týmů, které přinášely větší užitek a přínos všem. Tento proces jde řídit a umožnit mu ještě větší efektivitu. Socionika popisuje, které typy osobností spolu fungují perfektně v pracovní oblasti a které je naopak třeba využít pro jinou činnost. Správný tým dokáže pojmout celé spektrum dovedností, které od něho situace vyžaduje.

Na základě otypování lidí z pracovního kolektivu připravíme materiály pro vedoucího, s podklady o složení a charakteru jednotlivců ve skupině. Získáte také přehled mezitypových vztahů v týmu. Vaše okolí začne váš tým vnímat jako silný, vyrovnaný a plný spokojených lidi, kteří inspirují ostatní.

Konzultaci Rozvoj týmu je možné zpracovat až po individuálním otypování všech členů.
Cenová nabídka:
 
 
Po semináři:
- obsahuje popis týmu a vztahy v něm
9 000,- (2-3h)
 
Bez semináře:
- obsahuje popis týmu a vztahy v něm
 13 000,- (2-3h)
 
Ceny uvedeny bez DPH.
 
 
Zjistit více
Personální dovednosti

Kdo z vašeho týmu je nejlepší na rozjezd projektu a koho zvolit na dokončovací práce?
Kterého člověka poslat ke klientovi, aby šlo vše hladce?
Jaký typ se bude dlouhodobě a efektivně rozvíjet v dané pozici?

Použití v personalistice je další oblastí, kde znalost osobnostního typu pomáhá úspěšně zapojit člověka do firmy.

Zformulujeme, který typ je vhodný na určitou pracovní pozici a při výběrovém řízení vybereme vhodného kandidáta z pohledu socioniky.

Cena: dle rozsahu práce a počtu individuálních konzultací.

Zjistit více
Reference

Proč doporučuji socioniku 1

.

Proč doporučuji socioniku 2

.

Proč doporučuji socioniku 3

.

Viktor Mejzlík

Ředitel VITOM Group

František Maďar

Jednatel SONEA s.r.o.

Stanislav Dostál

Akcionář Fincentrum a.s.

Gabrieala Mrkvicová

Jednatelka Podnikatelského klubu Smart Network

Roman Vágner

Jednatel a Ředitel ROVAN s.r.o.

Patrik Malár

Oblastní řiditel Fincentrum a.s.

Socionika
Stanislav Dostál ml., Partner 4fin

Seminář Základy sebepoznání měl pro mě jednak přínos v tom, že jsem měl možnost poznat socioniku jako takovou a také proto, že jsem začal poznávat rozdíly mezi lidmi. V té době jsem vnímal, že jsou lidé různí, ale nedokázal jsem si v tom udělat názvosloví a začít se podle toho lépe chovat. Např. jsem si pak uvědomil, že tento člověk je víc etický než logický, a proto jsou pro něj lepší úkoly vztahového charakteru a nebudu mu dávat na starosti tabulku, která ho zabije. Na seminář jsem vzal celý svůj přímý management a po absolvování jsme se začali vnímat jinak, začali jsme se k sobě chovat lépe a stmelilo nás to jako partu. Seminář bych rozhodně doporučil, protože se dost často ve firmách v rámci školení zaměřuje na technické věci, obchodní plány atd. Tohle má naopak přesah do vztahů a vztahy na pracovišti jsou dneska důležitější. Když někdo řekne, že má dobrou práci, tak to typicky znamená, že má dobrý kolektiv a dobrého šéfa. Často se setkávám s tím, že když je na pracovišti kolem 15 lidí, tak se mezi sebou neznají. Neví, kdo jaký je, kdo má co rád, kdo má děti a tento seminář nám pomohl poznat se. Za mne to byla velmi dobrá investice.

Socionika
Andrea Papadopulosová, Personal Trainer ve společnosti DynamicFit

Náš trh nabízí spoustu koučů a lídrů, kteří nabízejí, jak poznat sám sebe. Socionika, respektive lidé jako pan Másilko a jeho tým, s Vámi dokáží mluvit tak, že se cítíte takoví, jací skutečně jste. Bez nátlaku, bez nějakého podsouvání. Zkrátka 45 minut popovídání Vám ukáže Vaše silné a slabé stránky. Já osobně jsem se utvrdila v tom, kde jsem silná v kramflecích a kde to vázne. Dnes mám tým lidí a doporučuji to každému, kdo se chce v životě někam posunout. Velmi milé překvapení, jak na konci čekáte název, kdo JSTE                         </td>
                      </tr>
                    </table>
                                <table class=

Socionika
Helena Pudilová, majitelka kadeřnického, kosmetického a wellness salonu v Jihlavě

Absolvovala jsem několik seminářů a setkání socioniky a na další se právě chystám.
Všechno kolem psychologie, rozdíly mezi jednáním lidí a jejich vnímání světa mě vždycky
zajímalo. Socionika mě hned zaujala, za prvé tím, jak Martin Másilko vede tyto semináře a
zároveň pozoruhodnou metodou rozdělení jednotlivých typů.
Základním seminářem prošel i můj pracovní tým, bylo to přínosné a také se jim to moc
líbilo. Socionika, která zlepšuje mezilidské vztahy, usnadňuje nám lépe porozumět a
chápat rozdíly mezi námi, by se podle mého názoru, měla vyučovat už na základní škole.

Socionika
Tomáš Malušek, Manažer obchodní sítě Optimal-energy.cz

Se socionikou jsem se poprvé setkal před více jak dvěmi lety, kdy jsem absolvoval první základní seminář. Tento seminář mi obrovsky otevřel oči a postupně jsem začal chápat jak socionika může pomoci v osobním i v pracovním životě. Následně jsem se nechal zjistit svůj socionický typ, abych věděl svoje slabé a silné stránky. Protože se pohybuji ve světě obchodu domluvili jsme se na zjištění typu lidí z mého týmu. Díky tomu, že známe svoje silné stránky můžeme je rozvíjet a já díky tomu vím co od koho můžu očekávat a jak s ním pracovat. Díky socionice mi také "docvaklo" i spoustu souvislostí z osobního života. Obrovsky mi otevřela oči a pomohla. Můžu vřele doporučit ať už z osobního nebo pracovního hlediska.
 
http://tym-malusek.cz/
 
Socionika
Ing. Petr Fajmon, MBA, Místopředseda představenstva a generální ředitel Teplárny Brno

Děkujeme za uskutečnění seminářů a konzultací, které zlepšily fungování týmu a komunikaci s jednotlivci. Seminář probíhal v příjemné atmosféře a zajímavý obsah "přinutil" k pozornosti i naše technicky zaměřené pracovníky.

 

Socionika
Ing. Václav Svoboda, Jednatel Finelity, s. r. o.

Socionika mi velmi pomohla v mé firmě i v osobním životě. Díky ucelenému vědeckému vhledu, pojmenování lidských vlastností a vnitřních nastavení každého z nás. Nejvíce mi pomohla u spolupracovníků, se kterými mám konfliktní socionický vztah, abych pochopil, jak přemýšlí a naciťují se na okolnosti, díky tomu máme pojmenované kritické body a pokud dojde na krizový scénář, zvědomíme ho a komunikace může pokračovat, což je velice přínosné a ulevující. Stejný princip funguje i v osobních partnerských vztazích.  Socioniku doporučuji každému. U Martina Másilka velmi oceňuji také systém dalšího vzdělání pro otypované klienty, který považuji za jednu z důležitých soft skills pro všechny vedoucí pozice ve firmách.  

Socionika
Jan Tajovský, Zakladatel a majitel TAJOVSKÝ reality s.r.o.

Díky tomuto projektu jsem se naučil spoustu nových věcí a získal zkušenosti, které jsem využil jak v osobním, tak v pracovním životě. Jako majitel realitní kanceláře cítím potřebu mít za sebou kvalitní a spolehlivý tým odborníků. Proto jsem ocenil nabité zkušenosti a byl jsem rád, když jsem je mohl prezentovat i svému týmu.

Socionika
Ondřej Smejkal, Spoluzakladatel Svět Úspěšných s.r.o.

Socionika mi hodně pomohla při práci s lidmi. Při vedení týmu jsem se dobře zorientoval v tom, jak na jednotlivé lidi - jak s nimi pracovat, komunikovat a v mém byznyse se to hodně projevilo na výsledcích. V neposlední řadě se u mně socionika kladně projevila i v osobních vztazích, protože mi ukázala některé souvislosti, které jsem dříve nechápal. Socionika mi otevřela oči.

Socionika
Marcela Bazalová, Spolumajitelka firmy ANTERIA s. r. o.

Díky SOCIONICE jsem si uvědomila své silné a slabé stránky. 
Zároveň mi socionika pomohla k tomu, abych více své silné stránky rozvíjela a pracovala s nimi. V naší firmě mám na starosti firemní kulturu a komunikaci se zaměstnanci, jsem firemní etik. I zde mi socionika pomáhá. Více lidem, které ve firmě máme, rozumím a dokážu s nimi  lépe pracovat. Některé zaměstnance jsme nechali otipovat a přiřadit jim práci, která jim lépe sedí.
Socionika
Ing. Hana Orgoňová, Senior Branch Manager v Grafton Recruitment s.r.o.

Problematice poznání lidské osobnosti se věnuji již dlouhé roky a zajímá mě. Vždy jsem ale spíše v té roli, kdy zkoumám spíše postoje, názory a osobnost těch druhých. Tedy tento seminář byl pro mě velmi přínosný především proto, že byl více o mé osobnosti a poznání sama sebe. Tedy užila jsem si ho maximálně a poznání vlastní osobnosti, motivů, reakcí na určité konkrétní podněty je podle mě vždy základním stavebním kamenem proto, aby se s tím dalo pracovat dále. Moji kolegové si již dávno zvykli, že jsem neustálý a vytrvalý posouvač limitů a možností, takže je další „novoty" ve smyslu „aplikace Socioniky do denního života" jistě nepřekvapily. Pokud mohu hodnotit sama za sebe, myslím, že přínos to mělo. Z titulu své pozice mohu spoustu věcí ovlivnit, zlepšit, ale také i pokazit. Vnímám to jako velkou zodpovědnost vůči lidem, kteří jsou okolo mne, protože bych opravdu ráda kolem sebe vytvářela prostředí, kde se lidem bude dobře pracovat. Seminář bych doporučila především proto, že je to seminář praktický. Nejsem fanoušek únavných a vzletných knižních teorií. Tato logika je dostatečně praktická a především překlopitelná do běžného života a to nejen pracovního, ale i osobního. Kromě obsahu jsem ocenila i příjemnou a otevřenou atmosféru v průběhu kurzu a těším se na další pokračování mého vzdělávání v oboru Socionika.

Socionika
Jakub Pospíšil, Jednatel Finpos

Já osobně jsem absolvoval seminář Základy sebepoznání v Brně s Martinem Másilkem a Míšou Klusákovou, který byl moc fajn a díky kterému jsem objevil spoustu věcí. Člověk se sám nějak hodnotí a nějak popisuje a je dobré uvědomit si principy našich osobností. Když to řeknu jednoduše, nejsem akademik, nemám vystudovanou psychologii, ale věci mám odžité z praxe, tak jak poznávám lidi, jak se je snažím hodnotit a jak lidé koukají na mě. Díky semináři Základy sebepoznání jsem se víc poznal a více jsem začal se sebou pracovat. Uvědomil jsem si věci, nad kterými bych měl začít přemýšlet a jaký mají tyto věci vliv na naše životy a na naše okolí. Mí kolegové si seminář chválili, bavili jsme se o tom a sebepoznání pomocí Socioniky hodnotíme jako kladný přínos. S Martinem jsme prošli ještě další kurzy, které se už netýkaly sebepoznání, ale dalšího rozvoje. Za mě plus nahoru, byl jsme velmi spokojený a doporučil bych seminář Základy sebepoznání do ostatních firem, které stojí o budování týmu a lepší spolupráci.

Socionika
Bc. Petr Novotný, Oblastní vedoucí Synergy

Ve své práci hodně komunikuji s klienty a se svým týmem. V rámci rozvoje mě zajímá pracovní posun v oblasti komunikace s lidmi a poznávání různých lidských vlastností. O socionice jsem uvažoval zejména z pracovních důvodů, přičemž jsem měl na začátku určitá očekávání a také dávku skepticismu. V minulosti jsem se setkal s různými typologiemi lidí, např. sangvinik, melancholik atd. a přišlo mi to jako velmi zjednodušené škatulkování, které nemůže pojmout dostatečně různé lidské osobnosti. Socionika však předčila veškerá má očekávání a dostavil se tzv. wow  efekt. Má pro mě obrovský přínos v rámci mého osobního života a začal jsem si uvědomovat a chápat situace, které nám nastávají doma. Hodně mi pomohlo i to, že socionikou prošla má partnerka, která je  zároveň i můj obchodní partner. Zjistili jsme, že naše dva typy jsou v některých hlediscích tak extrémní protipóly, že se může zdát, že to tomu druhému děláme naschvál. Pochopili jsme, že to tak ale není. Máme to jen nějak socionicky dané. Naučil jsem se také to, že se v určitých životních rovinách vykrýváme. Tam, kde mám já slabiny, má partnerka silné stránky a navzájem si můžeme hodně pomoci. Byť to může vypadat, že se naše typy nemůžou snést pod jednou střechou, tak ve výsledku, když se to správně uchopí, tak se můžeme hodně podpořit a vytvářet spolu úžasný tým. Snažil  jsem se také si otypovat mé nejbližší tři osoby a začal jsemchápat, proč se některé věci dějí a co za nima stojí. Co se týče pracovní stránky - můj klíčový tým byl otypovaný minulý týden. Jsem hodně zvědavý, jak bude socionika prostupovat naše pracovní vztahy a bude to pro mě trochu složitější, protože je to jiné, než s životním partnerem, kterého znáte daleko víc. Těším se ale na tuto výzvu a věřím, že mě to posune hodně daleko. Seminář Socion - společenství osobností Absolvoval jsem seminář Socion - společenství osobností, kde se šlo do naprostých detailů v rámci popisů jednotlivých typů. Na semináři byl vyšší management naší firmy a rovnou jsme si mohli ukázat daný typ a přiřazovat k němu situace ze života. Současně jsem mohli reagovat na to, jestli to sedí nebo nesedí a jako skeptik jsem odcházel s tím, že přesnost je až neuvěřitelná. Díky tomu, že se s svým týmem pracuji už řadu let a znám jej, vidím, kde jsou daní lidé výrazně silnější a lepší v těch aspektech, které jsou pro ně socionicky na silných pozicích. Když toto bude člověk umět vnímat, bude vzájemná spolupráce jednodušší a rychlejší. Do budoucna to pro mě bude znamenat dát si práci s hlubším pochopením typů a při posouvání a hodnocení zaměstnanců mít na paměti jejich typ a umět s ním pracovat.

Socionika
Bc. Jiří Peslar, ředitel obchodní skupiny Allrisk

Základů sebepoznání jsme se zúčastnili s celým mým týmem. Díky semináři jsme si s kolegy uvědomili, že jsou mezi námi rozdíly a na příkladů slavných osobností jsme si ukázali, co to znamená být v rámci té jedné krajnosti na jedné nebo na druhé straně. Také jsme si uvědomili to, že každý z nás má nějaké silné stránky, na kterých má smysl pracovat a že slabinami se nemá cenu trápit nebo se snažit změnit něco, co mi nebylo dáno do vínku. Na druhou stranu je určitě důležité o slabinách vědět, protože jsou stejně významné jako naše silné stránky. Když o nich víme, tak jsme schopni s nimi pracovat, přijmout je a jsme schopni se o nich bavit. Seminář z tohoto hlediska naprosto splnil má očekávání v tom, že navzájem v týmu budeme vědět o svých stránkách. Pro lídra obchodního týmu, skupiny či majitele firmy je důležité vědět, jak fungují jeho lidé a naopak, aby jeho lidé věděli, jak na druhou stranu funguje on a také lidé mezi sebou.

Základy sebepoznání bych doporučil z mé pozice šéfa ze tří důvodů. Socionika vám stmelí kolektiv; jako lídr poznám sám sebe, tak pak mohu poznat i ostatní a lépe s nimi jednat; lidé v týmu se lépe poznají a mohou lépe fungovat, mít lepší výsledky a pozoruji, že je atmosféra v týmu je lepší.  Jsou to cca 2 měsíce od doby, kdy jsme seminář absolvovali a lidé si o tom pořád “na kafi” povídají, což je za mě skvělá vizitka.

Kontakt

Potřebujete se na něco zeptat nebo s něčím poradit?
Se vším Vám rády pomůžeme.
Glogovská Monika
Másilková Marie

Konzultace, semináře, firmy

Monika Glogovská
+420 724 952 194
glogovska.monika@socionika.cz

Účetnictví, knihy, podpora školení

Marie Másilková
+420 775 672 799
masilkova.marie@socionika.cz

Borůvková 20
Brno-Medlánky

Partneři

Scocionika
Scocionika

Podporujeme

Spolupracujeme

Scocionika
Scocionika
TYTO STRÁNKY MÁ NA SVĚDOMÍ:

Socionika consulting s.r.o.
Věžnička 33
58813 Polná
IČO: 08627444
DIČ: CZ08627444
Jsme plátci DPH.
tel.: (+420) 775 672 799
email: masilkova.marie@socionika.cz
zapsaná v obchodním rejstříku,
spisová značka C 114373 vedená u Krajského soudu v Brně

OBCHODNÍ PODMÍNKY
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ